skip to Main Content

Agenda Scholingen

Je vindt de eerstvolgende scholingen hieronder.

We onderscheiden drie soorten scholingen: scholingen die wij zelf organiseren (te herkennen aan ons logo in zwart-wit), scholingen van partners (te herkennen aan het pijltje uit ons logo) en scholingen van externe partijen.

18 en 25 MEI, 8 en 15 JUNI

Zelfregulatie stimuleren

Locatie @ Hanze Instituut voor Sportstudies   16:00 tot 20:00 uur
21 en 28 mei, 4 en 11 juni

ASM cursus op Hanze Instituut voor Sportstudies

Locatie @ Hanze Instituut voor Sportstudies   13.00 tot 17.30 uur
1 juni 2021

Coach Sportfest

Locatie @ Online   9.15 - 16.00 uur

In de spotlight

21 en 28 mei, 4 en 11 juni

ASM cursus op Hanze Instituut voor Sportstudies

Locatie @ Hanze Instituut voor Sportstudies

Breed motorisch opleiden is ook zo’n belangrijk thema op dit moment. Aanleren van de grondvormen van bewegen ging vroeger vanzelf. De huidige generatie jeugd is echter minder fit en moeten we aanvullende beweegprogramma’s aanbieden. ASM biedt ‘een keuzemenu om structuur te bieden in de programmering van een veelzijdig beweegaanbod.

  13.00 tot 17.30 uur
Actueel

Behoefte aan intervisie, vakinhoudelijke en competentie gerichte scholingen

Blijkt uit de behoeftepeiling begin 2021 Vanuit de buurtsportcoach Academy Noord vinden wij het belangrijk…

Lees meer

Nieuw; AD Sport (parttime)

Persoonlijk en flexibel. Wil jij jezelf door ontwikkelen als sportprofessional op Hbo-niveau? Kies dan voor…

Lees meer

Over Buurtsportcoach Academy Noord

De Buurtsportcoach Academy is hét platform voor buurtsportcoaches in Drenthe, Friesland en Groningen om vakkennis en -vaardigheden op te doen. De Buurtsportcoach Academy geeft een kwaliteitsimpuls aan de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches waardoor zij in staat zijn om de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen (beter) te benutten.

Kennisdeling

Door middel van (intervisie)bijeenkomsten kunnen de buurtsportcoaches van elkaar leren en elkaar inspireren.

Ontwikkeling

Door de structurele samenwerking met de Hanzehogeschool kan een kwalitatief zeer goede bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van de buurtsportcoaches, doordat deskundigen vanuit verschillende opleidingen daarvoor ingezet worden. Buurtsportcoach Academy Noord streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij vragen en behoeften vanuit de buurtsportcoaches. Vragen en behoefte worden geïdentificeerd middels periodieke behoeftepeilingen.

Netwerk

Via de Buurtsportcoach Academy Noord komen buurtsportcoaches met elkaar in contact en worden waardevolle ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Back To Top