skip to Main Content

Bekroon je werkervaring

Sinds 2016 kun je als buurtsportcoach je ervaring en kwaliteiten verzilveren via een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties). Wat is het en waarom zou je het doen?

Wat is EVC? Een korte introductie

Veel kennis en ervaringen die specifiek zijn voor de buurtsportcoach, zoals het verbinden en samenwerken, leer je in de praktijk. Daar leer je en bouw je je ervaring op. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Kennis en vaardigheden worden aan het einde van het traject getoetst aan de hand van het landelijk erkende competentieprofiel buurtsportcoach. EVC is een soort spiegel die kwaliteiten zichtbaar maakt en is daarmee een aanvulling op je CV. Het laat daarnaast zien waar je je verder in kunt ontwikkelen.

Drie buurtsportcoaches aan het woord

Waarom EVC?

Voor je verdere ontwikkeling en loopbaan

Je verzilvert via een EVC-traject je werkervaring en opgedane kennis in een tastbaar en landelijk erkend Ervaringscertificaat. Dat is niet alleen handig voor jou, maar ook voor je werkgever. Je werkgever kan met het Ervaringscertificaat nagaan welke taken en functies jij kunt uitvoeren. Het Ervaringscertificaat kan ook een rol spelen in een ontwikkelgesprek of bij de keuze van een training of opleiding. En het vergroot voor jezelf ook nog eens je kansen op de arbeidsmarkt.

Voor kwaliteitsontwikkeling en professionalisering

Er ontstaat steeds meer aandacht voor kwaliteitsontwikkeling en professionalisering als het gaat om de functie van buurtsportcoaches. ‘Wij Buurtsportcoaches’ is sinds 5 juli 2018 de beroepsvereniging voor alle sport- en beweegprofessionals die onder de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen. De vereniging zet zich o.a. in voor de ontwikkeling van kwaliteit en professionaliteit in het beroep buurtsportcoach. Thema’s die ook door het ministerie van VWS en de Vereniging Sport & Gemeenten worden onderstreept. EVC is één van de instrumenten om kwaliteit en professionaliteit zichtbaar te maken. Voor jezelf en je eigen ontwikkeling, maar ook naar samenwerkingspartners en opdrachtgevers.

Meer informatie

Als we je interesse hebben gewekt en als je meer wilt weten over EVC of het branchecertificaat voor buurtsportcoaches, bekijk dan de website van Kenniscentrum Sport.

Back To Top