skip to Main Content
Buurtsportcoach In De Spotlight: Bart Bruins

Buurtsportcoach in de spotlight: Bart Bruins

Een paar keer per jaar zetten we een buurtsportcoach, werkzaam in Groningen, Friesland of Drenthe, in de spotlight. We vragen hem/haar de hemd van het lijf! Buurtsportcoach Bart Bruins bijt het spits af!

Bart Bruins

Wie ben je en waar werk je?
“Mijn naam is Bart Bruins en ik ben sinds twee jaar werkzaam als buurtsportcoach namens Huis voor de Sport Groningen. Ik geef daar samen met een aantal collega’s uitvoering aan het sportstimuleringsproject ‘Bslim’ waarin we kinderen van vier tot zestien jaar in beweging willen krijgen en houden. Daarnaast willen we ze wijzen op het belang van een actieve leefstijl. Ik mag dat doen in de wijk Beijum in de stad Groningen.”

Hoe ben je in het vak van buurtsportcoach gerold? Wilde je dit altijd al gaan doen?
“Nee, ik had niet de ultieme droom om buurtsportcoach te worden, ‘gymleraar’ des te meer! Na mijn opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies, heb ik jaren gewerkt als vakdocent bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. Ik had het daar erg naar mijn zin, echter was het aantal uren dat ik kon werken versnipperd over de week en was de reisafstand ook niet ideaal. Toen ik de vacature voor buurtsportcoach in de stad Groningen onder ogen kreeg, leek me dit een mooie uitdaging en een nieuwe stap in mijn sportcarrière.”

Wat maakt jouw werk zo leuk?
“De diversiteit in je werkzaamheden en de vrijheid in gebondenheid en het contact met veel verschillende instanties zoals basisscholen, voortgezet onderwijs, sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, kinderopvang etc. Het werkveld ‘sport en bewegen’ is zo breed dat er heel veel kansen liggen om kinderen te activeren. Het organiseren van een geslaagd event of activiteit waarin al deze sportaanbieders in zijn of haar kracht kunnen komen is een mooie uitdaging en geeft mij enorm veel energie. Daarin staat altijd het plezier van het kind centraal.”

Kun je uitleggen wat je in een week zoal doet?
“Dat is heel wisselend. Feitelijk ben ik vanaf de middag, een uur of 12, volop bezig in de uitvoering van sport- en beweegactiviteiten. Wekelijks hebben we onze vaste activiteiten in de wijk zoals pleinspelen in het basis- en voortgezet onderwijs, een naschools voetbal uur, Motorisch Remedial Training, grote sportinstuiven en extra sportmomenten na schooltijd. In de ochtend heb je tijd voor overleg met collega’s, studenten van Sport en Bewegen die je mag begeleiden, maar ook met de verschillende sportaanbieders, scholen en nieuwe instanties. Daarin zie ik heel veel kansen om sport en bewegen te faciliteren en een kans te geven.”

Heb je tijdens je werk veel contact met andere buurtsportcoaches? “Jazeker, we hebben een maandelijks overleg met overige buurtsportcoaches uit de stad. Daarin bespreken we de huidige aanpak, wat werkt en wat niet, waar liggen kansen en waar moet op dat moment onze focus op liggen, wat zijn trends en wat kunnen we daarmee? Daarnaast heb ik wekelijks overleg met directe collega’s uit omringende wijken. Wat wij merken is dat met name de jongeren (12-16 jaar) niet meer gebonden zijn aan een wijk. Zij wijken uit en zijn verspreid te vinden in andere wijken van de stad. Om ook deze doelgroep in beweging te krijgen is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. De wijkgrenzen vervagen en door middel van een gerichte samenwerking met collega’s buurtsportcoaches en de vakdocenten van het voortgezet onderwijs, lukt het ons steeds beter om ook deze doelgroep te activeren.”

Wat zou jij nog willen leren/ontwikkelen om je werk als buurtsportcoach verder te verdiepen?
“Informatie over huidige trends en ontwikkelingen is en blijft altijd een punt van ontwikkeling. In de snel veranderende omgeving moet je als buurtsportcoach telkens op zoek naar nieuwe tools om deelnemers te werven en te enthousiasmeren. Ikzelf en eigenlijk het hele team ben/zijn echt op zoek naar manieren hoe we deelnemers en ouders kunnen informeren en kunnen beïnvloeden, zodat er bewustwording ontstaat voor sport en bewegen en een actieve leefstijl.

Daarnaast is de ongeorganiseerde sport en de sportbehoefte van de huidige kinderen en jongeren aan het veranderen. Zij willen sporten naar hun eigen wensen. Het traditionele sporten bij de vereniging is, voor hen, niet meer van deze tijd en sluit te weinig aan bij hun verwachtingen. We hebben in Nederland een fantastische sportinfrastructuur, met sportvelden van hoge kwaliteit, clubgebouwen met douches en tal werkruimtes. Toch benutten we deze veel te weinig. Samen met verenigingen, scholen en commerciële aanbieders in gesprek over het inzetten van deze infrastructuur en elkaar versterken, daar ligt een geweldige kans en ontwikkelmogelijkheid.”

Wat vind je van de Buurtsportcoach Academy Noord?
“Een fantastisch initiatief. Het is uiteraard nog maar kortgeleden gelanceerd en zodoende moet dit platform nog gaan groeien en cultiveren bij de collega’s. Ik heb destijds via de Academy de cursus BIOR mogen volgen. Tijdens deze cursus ontmoet je andere buurtsportcoaches die allemaal eigen inzichten en kwaliteiten hebben. Ze werken met andere doelgroepen en hebben allemaal een eigen werkwijze. Door met elkaar in gesprek te gaan, doe je kennis op en probeer je erachter te komen wat successen bij anderen zijn. Wat werkt en waarom doen we dat zo? Zodoende probeer je dit uit in je eigen omgeving en pas je dit aan waar nodig. Successen delen en met elkaar bespreken, daar haal je energie uit! Want, uiteindelijk hebben we een gemeenschappelijk doel, een actiever en gezonder Noord-Nederland.”

Aan welke buurtsportcoach draag jij het stokje over voor deze rubriek?
“Ik geef het stokje graag over naar mijn collega Jort van Straten, buurtsportcoach in Assen.”

Back To Top