skip to Main Content

Buurtsportcoach Nik Hoving over het belang van de BSC Academy Noord

Buurtsportcoach Nik Hoving hoopt dat de BSC Academy Noord een inspirerende toekomst zal bieden. Een plek waar succes gedeeld kan worden, kansen worden gegrepen en belangrijke toekomstige thema’s besproken worden.

“Trends als bewegen in de openbare ruimte, de opkomst van de ongeorganiseerde sport en de behoefte aan motorisch inzicht van kinderen zijn belangrijke thema’s binnen het sportverenigingsleven. Vraagstukken waarin de buurtsportcoach een cruciale rol vervult binnen een gemeente. Als aanjager wil je op de hoogte zijn van de trends en deze bewust overdragen en organiseren in de praktijk. Ik ben van mening dat het platform alleen maar winst oplevert. Het ontwikkelen van het platform draagt bij aan het vergroten van kennis binnen alle facetten van sport- en bewegen. Tevens beschouw ik het platform als kader om je kennis en successen te delen, maar ook je vraag neer te leggen en vragen op te halen. Per 1 januari 2019 is het aantal fte buurtsportcoaches uitgebreid en zijn de rijksgelden voor vier jaar toegekend. Een prachtige kans om de BSC Academy Noord vol te benutten.”

Nik Hoving

“Ik hoop dat de Academy mij een inspirerende toekomst zal bieden. Een plek waar succes gedeeld kan worden, kansen worden gegrepen en belangrijke toekomstige thema’s besproken wordt. Met het aanbod wat aangeboden wordt door de Academy hoop ik met andere collega’s/organisaties binnen de Academy te discussiëren over ons vak,  koploper te zijn en blijven. 

Ik typeer mijzelf als een persoon die energie krijgt wanneer je een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Die kennis en vaardigheden, om jezelf uit te dagen en te ontwikkelen, heb je opgedaan tijdens en na je genoten opleiding.

De intrinsieke motivatie zal voor veel collega’s herkenbaar zijn. Gekoppeld aan de successen die je deelt met je team, je doelgroep en samenwerkingspartners, ervaar ik dat een buurtsportcoach essentieel is voor het welzijn van de samenleving. De ontwikkeling die je als persoon doormaakt is ook een onderdeel van het succes en dat smaakt naar meer.

Sinds 2016 ben ik actief als buurtsportcoach vakleerkracht in de gemeente Waadhoeke. Samen met mijn team ondersteunen we 32 basisscholen. Plezier en succes ervaren in bewegen is onze missie. Lukt dat vanuit het directie instructie model? Zijn mijn leskaarten op “maat” gemaakt? Gebruik ik het juiste materiaal voor deze doelgroep? Met dat gegeven ben ik op zoek naar vernieuwende didactiek. Nieuwe methoden toepassen om kinderen op hun eigen manier een succes te laten ervaren. De scholing plezier in bewegen voor ieder kind spreekt mij daarom erg aan.”

Nik Hoving
Back To Top