skip to Main Content
Online Brede Regeling Combinatiefuncties Drenthe

Online Brede Regeling Combinatiefuncties Drenthe

Datum 17 juni 2021
Tijd 09:00 tot 12:00 uur
Locatie Online
Kosten
Voor wie geschikt Buurtsportcoaches en andere werkers in het veld
Voorbereiding gevraagd Nee
Uitvoerende organisatie VSG

De Vereniging Sport en Gemeenten zal in het voorjaar van 2021 de bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties weer digitaal aanbieden. Dit keer gebeurd dat per provincie, in samenwerking met de provinciale sportorganisaties.

Achtergrond

Het is een veelbewogen jaar geweest. De gevolgen van de Covid-19 pandemie treffen iedereen. Door de sluiting van sportvoorzieningen is de sportdeelname onder Nederlanders enorm afgenomen. Tegelijkertijd hebben de buurtsportcoaches laten zien over een enorme dosis creativiteit, aanpassings- en doorzettingsvermogen te beschikken door met innovatief aanbod te komen voor jong en oud.
Ondertussen wordt er op gemeentelijk niveau hard gewerkt aan (de uitvoeringsplannen van) het Sportakkoord. Plannen waar buurtsportcoaches een grote rol in (kunnen) vervullen.

Er spelen genoeg ontwikkelingen in het werkveld om je te informeren en om onderling kennis te delen. In de periode april tot en met juni 2021 zullen we daarom op provinciaal niveau de Lerende Netwerkbijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties aanbieden.

Doel

Wij zullen je tijdens de bijeenkomsten informeren over landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal.

Doelgroep

Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Kijk voor meer informatie over het programma en de themasessies en om je aan te melden op sportindebuurt.nl.

NB: de sessie voor Friesland is op 24 juni en voor Groningen op 29 juni, beide in de ochtend. Mocht je op de datum voor je eigen provincie niet kunnen raden wij je aan voor een andere Noordelijke provincies te kiezen.

Back To Top