skip to Main Content

Zelfregulatie stimuleren in bewegingsonderwijs en sport

Datum Feb - Jun
Tijd 16.00 - 19.30 uur
Locatie Willem-Alexander Sportcentrum, Zernikeplein 17
Kosten € 500,-
Voor wie geschikt Docenten bewegingsonderwijs en trainers met minimaal TC3
Voorbereiding gevraagd
Uitvoerende organisatie Instituut voor Sportstudies

Ben je benieuwd hoe je leerlingen en sporters kunt ondersteunen om zichzelf te blijven uitdagen en ontwikkelen? Wil je leren hoe je een les of training zo kunt inrichten dat zelfregulatie gestimuleerd wordt? En wil je weten hoe je leerlingen op maat kunt begeleiden? Schrijf je dan in voor ons ondersteuningsaanbod Zelfregulatie!

Aan de slag gaan met zelfregulatie binnen gymles of training.
De cursus is erop gericht om zelfregulatie zelf ter ervaren èn direct in de eigen praktijk toe te passen. In de eerste bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: het zelf ervaren van een lessituatie waarin zelfregulatie een plek krijgt, theoretisch verkenning van Zelfregulatie, analyse van eigen lesgeefgedrag, zelf ontwerpen van een les(deel) waarin zelfregulatie een plek krijgt. In de tweede bijeenkomst staat het begeleiden van zelfregulatieprocessen bij de leerling en/of sporter centraal. Ook wordt teruggeblikt op ervaringen met de eerder ontworpen les. In de derde bijeenkomst wordt het begeleiden van zelfregulatie verder uitgediept en worden diverse cognitieve, metacognitieve en motivationele hulpstrategieën aangereikt die je direct in kunt zetten. In de vierde bijeenkomst wordt stilgestaan bij de rol van beoordelen in relatie tot zelfregulatie en ga je aan de slag met het ontwikkelen van een eigen visie op zelfregulatie in je lessen of trainingen.

Na de eerste bijeenkomst vindt eenmalig een individueel (telefonisch) coachgesprek plaats, waarin een eigen leerdoel wordt besproken, waarmee de zelfregulatiecyclys kan worden doorlopen. Tussen de bijeenkomsten vindt er drie maal begeleide beeldintervisie plaats, in kleine groepjes, waarmee je je eigen vaardigheden optimaal kunt ontwikkelen.

Programma

  • Workshop 1: Ontwerpen van een authentieke setting voor zelfregulatie
  • Workshop 2: Begeleiden van zelfregulatie op maat: scaffolding
  • Workshop 3: Begeleiden van zelfregulatie: cognitieve, metacognitieve en motivationele hulpstrategieën
  • Workshop 4: Beoordelen en zelfregulatie, visie op zelfregulatie

Trainers

  • Arjan pruim
  • Simon Leistra
  • Ben Moolenaar
Back To Top